Skip to content

Chlorek rtęci, substancja chemiczna odpowiedzialna za autoimmunizację z udziałem komórek pomocniczych T (Th) 2 u szczurów rasy brązowej w Norwegii, bezpośrednio wyzwala komórki T do produkcji interleukiny-4.

2 lata ago

241 words

Rtęć może wywoływać objawy immunologiczne u osób podatnych. Hormon indukowany chlorkiem magnezu (HgCl2) w szczepie Brown Norway (BN), ale immunosupresja w szczepie Lewisa, jednak z autoreaktywnymi komórkami T anty-klasy II obecnymi w obu szczepach. W niniejszym badaniu przyjrzeliśmy się modyfikacjom wytwarzania cytokin przez PCR i analizie cytofluorometrycznej w normalnych splenocytach szczurzych BN i Lewisa, hodowanych z lub bez HgCl2. Niefrakcjonowane splenocyty BN szczura i oczyszczone limfocyty T eksponowane na HgCl2 wykazywały wysokie poziomy mRNA IL-4. Wzrost ekspresji cząsteczki II i CD23 na komórkach B był częściowo hamowany przez mAb anty-IL-4 pokazujące, że wytwarzano IL-4. Przeciwnie, u szczurów Lewisa nie zaobserwowano nadekspresji mRNA dla IL-4. Chociaż zaobserwowano wzrost ekspresji cząsteczki II klasy, co sugeruje, że wytworzono inne cytokiny komórek T pomocniczych 2, towarzyszył temu również spadek ekspresji cząsteczki CD23, który został zniesiony po dodaniu do hodowli mAb anty-IFN-gamma. Wytwarzanie mRNA IFN-gamma indukowano w niefrakcjonowanych komórkach śledziony i limfocytach T z obu szczepów po ekspozycji na HgCl2. Łącznie wyniki te pokazują, że HgCl2 ma bardzo wczesny bezpośredni wpływ na produkcję cytokin i że te efekty różnią się w zależności od szczepu. Wczesny wpływ na wytwarzanie IL-4 obserwowany na komórkach śledziony BN szczura i limfocytach T może wyjaśnić, że autoreaktywne komórki T II klasy III, które występują w szczurach BN, którym wstrzyknięto HgCl2, mają fenotyp Th2.
[patrz też: spomasz żary, alergopneuma, corfamed wrocław ]

0 thoughts on “Chlorek rtęci, substancja chemiczna odpowiedzialna za autoimmunizację z udziałem komórek pomocniczych T (Th) 2 u szczurów rasy brązowej w Norwegii, bezpośrednio wyzwala komórki T do produkcji interleukiny-4.”

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: catering dietetyczny Katowice[…]