Skip to content

Przysadkowe transkrypty proopiomelanokortynowe w ludzkich nowotworach komórek Leydig.

2 lata ago

227 words

Proopiomelanokortyna jest cząsteczką prekursora polipeptydowego, której przetwarzanie wytwarza ACTH, beta-endorfinę, beta-gamma-lipotropiny, peptyd łączący i fragment końcowy NH2. Przedsionkowe kortykotropy przysadki są głównym miejscem ekspresji genu proopiomelanokortyny u człowieka i dominującym, jeśli nie jedynym, źródłem krążącego ACTH. Ostatnie dane wykazały, że ekspresja genu proopiomelanokortyny występuje również w różnych prawidłowych tkankach nie przysadki, jednym z najlepiej zbadanych jest jądro. W tym ostatnim narządzie dominującymi produktami genowymi są krótkie transkrypty o około 800 nukleotydach, którym brakuje dwóch pierwszych egzonów genu i nie można kodować kompletnej cząsteczki proopiomelanokortyny. W raporcie tym wykazano, że ekspresja genu proopiomelanokortyny jest czasami modyfikowana w ludzkich nowotworach komórek Leydig: produkuje się 200-nukleotydowy mRNA identyczny z tym w przysadce mózgowej. Wynika to ze zwykłego (przysadkowego) miejsca startu transkrypcji, a zatem może kodować kompletną cząsteczkę proopiomelanokortyny. W dwóch z sześciu guzów, duże ilości transkryptu o długości 1200 nukleotydów doprowadziły do dramatycznego wzrostu około 1000-krotnie stężenia peptydów proopiomelanokortyny w porównaniu z jądrami prawidłowymi i okołoguzarowymi. Przetwarzanie proopiomelanokortyny w tych nowotworach wytwarza różne fragmenty peptydowe, w tym ACTH. Wyniki te mogą pomóc w zrozumieniu mechanizmu ekspresji proopiomelanokortyny w guzach przysadki i mają wpływ na bardziej ogólne zjawisko wydzielania hormonu ektopowego.
[hasła pokrewne: fiberceutic, bilex częstochowa, bendiks rzeszów ]

0 thoughts on “Przysadkowe transkrypty proopiomelanokortynowe w ludzkich nowotworach komórek Leydig.”