Skip to content

Szczepienie przeciwko chorobie z Lyme rekombinowaną borelią burgdorferi lipoproteiną zewnętrzną A z adiuwantem ad 6

2 lata ago

211 words

Miana były istotnie niższe u osób zaszczepionych z przełomowymi przypadkami choroby z Lyme niż u pozostałych dwóch grup badanych (P.0,01 dla każdego porównania) (Figura 2). Niekorzystne skutki
Tabela 3. Tabela 3. Odsetek osobników z objawami o ogólnej częstości występowania wynoszącej co najmniej procent, które zostały sklasyfikowane jako powiązane lub prawdopodobnie związane ze szczepieniem lub niepowiązane ze szczepieniem. Gdy grupy były analizowane zgodnie z intencją leczenia, istotnie więcej osób w grupie szczepionkowej zauważyło bolesność, zaczerwienienie lub obrzęk w miejscu wstrzyknięcia niż te w grupie placebo (Tabela 3). Ponadto, znacznie więcej szczepionek niż osób otrzymujących placebo zgłaszało ogólnoustrojowe objawy mięśniobóle, obolałość, gorączkę lub dreszcze, które uważano za powiązane lub prawdopodobnie związane ze szczepieniem. W witrynie Yale, gdzie informacje o zdarzeniach niepożądanych w ciągu pierwszych trzech dni po wstrzyknięciu były zgłaszane przez karty pamięciowe, 63% osób otrzymujących szczepionki odnotowało powiązane lub prawdopodobnie związane z nimi wczesne objawy ogólnoustrojowe, w porównaniu z 53% pacjentów otrzymujących placebo (P = 0,004) . W pozostałych lokalizacjach 19,4 procent osób z grupy szczepionkowej zgłosiło takie wczesne objawy ogólnoustrojowe, w porównaniu z 15,1 procentami osób z grupy placebo (p <0,001). Reakcje te zwykle występowały w ciągu 48 godzin po szczepieniu i trwały średnio 3 dni. Zazwyczaj miały one nasilenie łagodne lub umiarkowane, a nasilenie zwykle nie zwiększało się po kolejnych wstrzyknięciach. Na stronie Yale, gdzie zebrano informacje o gorączce, żaden pacjent nie zgłosił temperatury powyżej 39 ° C. Nie odnotowano reakcji nadwrażliwości.
Trzydzieści dni lub więcej po wstrzyknięciach nie było znaczących różnic między pacjentami otrzymującymi szczepionkę i placebo pod względem rodzaju lub częstości występowania objawów (Tabela 3). Ponadto, nie zaobserwowano żadnych niezwykłych objawów objawów w całej grupie lub w 2,3 procentach pacjentów, którzy byli seropozytywni na początku badania. Podobnie, 11 procent, którzy zgłosili historię choroby z Lyme, nie różniło się od reszty osobników pod względem profilu bezpieczeństwa szczepionki.
Dyskusja
Badanie to wykazało, że wysoki poziom ochrony przed zakażeniem B. burgdorferi można osiągnąć poprzez trzy iniekcje L-OspA z adiuwantem. Po dwóch wstrzyknięciach, skuteczność szczepionki w odniesieniu do określonych przypadków choroby z Lyme wynosiła 49 procent, a po trzech wstrzyknięciach 76 procent. Ponieważ B. burgdorferi może ustalić infekcję utajoną, zidentyfikowano także osoby z bezobjawową serokonwersją, a szczepionka okazała się wysoce skuteczna w zapobieganiu tego rodzaju infekcji. Jeżeli stan serologiczny tych pacjentów nie był znany i nie byli oni leczeni antybiotykoterapią, u niektórych mogło dojść do zapalenia stawów lub przewlekłej neuroboreliozy. U takich osób szczepionka zapobiegałaby tak poważnym, późnym objawom choroby z Lyme.
Ponieważ uważa się, że mechanizm tej szczepionki polega na zabijaniu krętka za pośrednictwem przeciwciał, 25 miana przeciwciał OspA prawdopodobnie będą kluczowym czynnikiem w określaniu skuteczności szczepionki. Na poparcie tej hipotezy, poziom przeciwciał przeciw epitopowi ochronnemu OspA był znacznie niższy miesiąc po drugim wstrzyknięciu u osób zaszczepionych z przełomowymi przypadkami określonej choroby z Lyme niż u osób zaszczepionych, u których nie potwierdzono choroby Lyme lub u osób zaszczepionych. na stronie Yale
[więcej w: anakinra, bikalutamid, Corsodyl ]
[więcej w: wojmir, twój uśmiech dzierżoniów, martyna kupczyk wikipedia ]

0 thoughts on “Szczepienie przeciwko chorobie z Lyme rekombinowaną borelią burgdorferi lipoproteiną zewnętrzną A z adiuwantem ad 6”