Skip to content

Glukagon, katecholamina i wydzielanie polipeptydów trzustkowych u chorych na cukrzycę typu I biorców alloprzeszczepów trzustki.

2 lata ago

256 words

Udane przeszczepienie trzustki u chorych na cukrzycę typu I przywraca prawidłową glikemię na czczo oraz dwufazową odpowiedź insulinową na glukozę. Jednak praktycznie brak jest danych dotyczących biorców trzustki w porównaniu z innymi odpowiedziami hormonalnymi wysepek lub hormonalną przeciwregulacją hipoglikemii. W związku z tym odpowiedzi na glukozę, glukagon, katecholaminę i polipeptyd trzustkowy na hipoglikemię wywoływaną przez insulinę oraz na stymulację argininą i sekretyną badano u 38 pacjentów z cukrzycą, trzustki, 54 pacjentów bez cukrzycy typu I i 26 osób z prawidłową kontrolą bez cukrzycy. Odzyskiwanie glukozy po hipoglikemii wywołanej insuliną u biorców trzustki uległo znacznej poprawie. Podstawowy poziom glukagonu był istotnie wyższy u biorców w porównaniu z pacjentami, u których nie stosowano leków oraz u osób zdrowych. Odpowiedź glukagonu na hipoglikemię wywołaną przez insulinę była istotnie większa u biorców trzustki w porównaniu z pacjentami nieleczonymi i podobna do obserwowanej u osób kontrolnych. Odpowiedź glukagonu na dożylnie podawaną argininę była istotnie większa u biorców trzustki niż obserwowana zarówno u pacjentów nieotrzymujących, jak i u osób zdrowych. Nie zaobserwowano różnic w odpowiedziach na epinefrynę podczas hipoglikemii wywołanej insuliną. Nie obserwowano różnic w odpowiedziach polipeptydu trzustkowego na hipoglikemię, gdy porównano grupę biorcy i grupę bez zarażenia, z których obie były mniejsze niż obserwowane u osób kontrolnych. Nasze dane wskazują na znaczną poprawę w odzyskiwaniu glukozy po hipoglikemii, co było związane z poprawą wydzielania glukagonu u pacjentów z cukrzycą typu I biorących udział w transplantacji trzustki.
[patrz też: bendiks rzeszów, anabo zielona góra, living art bydgoszcz ]

0 thoughts on “Glukagon, katecholamina i wydzielanie polipeptydów trzustkowych u chorych na cukrzycę typu I biorców alloprzeszczepów trzustki.”