Skip to content

Monoklonalność guzów przytarczyc w przewlekłej niewydolności nerek i w pierwotnym rozroście przytarczyc.

2 lata ago

241 words

Patogenezy przytarczyc u pacjentów z mocznicą i niezwiązanym pierwotnym przerostem przytarczyc są słabo poznane. Ze względu na zaangażowanie wielogoleniowe przyjęto, że te powszechne choroby w większości obejmują poliklonalne (nienowotworowe) proliferacje komórkowe, ale ogólna ocena ich klonalności nie została przeprowadzona. Przeanalizowaliśmy klonalność tych hiperplastycznych guzów przytarczyc wykorzystując analizę inaktywacji chromosomu X z polimorfizmem DNA M27 beta (DXS255) i poszukiwanie monoklonalnych strat allelicznych w M27 beta i w loci na prążku chromosomu 11q13. W pełni 7 z 11 informatywnych pacjentów hemodializowanych (64%) z oporną na leczenie oporną na moczycę gruczolakowatością przeżyło co najmniej jeden monoklonalny guz przytarczyc (przy czym minimum 12 z 19 dostępnych gruczołów jest monoklonalnych). Monoklonalność guza można było wykazać u 6 z 16 informacyjnych pacjentów (38%) z pierwotnym przerostem przytarczyc. Histopatologiczne kategorie guzków w porównaniu z uogólnioną hiperplazją nie były użyteczne jako predyktory stanu klonalnego. Obserwacje te wskazują, że monoklonalne nowotwory przytarczyc są powszechne u pacjentów z oporną na leczenie oporną na mocznik nadczynnością przytarczyc, a także rozwijają się u znacznej grupy pacjentów z sporadycznym przerostem pierwotnych przytarczyc, zmieniając w ten sposób naszą koncepcję patogenezy tych chorób. Neoplastyczna transformacja istniejącego hiperplazji poliklonalnej, najwyraźniej w dużej mierze związana z genami, które nie są jeszcze związane z powstawaniem guzów przytarczyc i prawdopodobnie obejmująca nowy gen supresorowy chromosomu X, prawdopodobnie odegra główną rolę w tych zaburzeniach.
[więcej w: borpa bydgoszcz, dentica siedlce, alergopneuma ]

0 thoughts on “Monoklonalność guzów przytarczyc w przewlekłej niewydolności nerek i w pierwotnym rozroście przytarczyc.”