Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra14/ftp/liv-art.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Montelukast, antagonista receptora leukotrienowego, w leczeniu łagodnej astmy i skurczu oskrzeli wywołanego wysiłkiem fizycznym cd – LIV ART poradnia psychologiczna
Skip to content

Montelukast, antagonista receptora leukotrienowego, w leczeniu łagodnej astmy i skurczu oskrzeli wywołanego wysiłkiem fizycznym cd

2 lata ago

538 words

Pacjenci byli zachęcani do wykonania co najmniej trzech manewrów podczas każdego pomiaru, aby spełnić kryteria American Thoracic Society dotyczące akceptowalności i odtwarzalności.13 Do analizy użyto największej wartości FEV1 z każdego zestawu pomiarów. Trening spirometryczny i kontrola jakości zostały scentralizowane. Globalna ocena kontroli astmy
Pacjenci ocenili całkowitą kontrolę astmy po 12-tygodniowym okresie leczenia, stosując siedmio punktową skalę, aby odpowiedzieć na następujące pytanie: Od początku badania moja astma jest teraz znacznie lepsza (wynik, 0), znacznie lepiej (1), lepszy (2), taki sam (3), gorszy (4), znacznie gorszy (5) lub znacznie gorszy (6).
Analiza statystyczna
Ryc. 1. Rycina 1. Punkty końcowe używane do oceny stopnia skurczu oskrzeli wywołanego wysiłkiem fizycznym. Oceniono następujące punkty końcowe: obszar pod krzywą dla procentowego zmniejszenia FEV1 w pierwszych 60 minutach po wysiłku, maksymalny spadek FEV1 po wysiłku, a czas od maksymalnego spadku FEV1 do powrotu do 5% wartości FEV1 przed ćwiczeniem.
Pierwszorzędowym punktem końcowym był obszar pod krzywą (AUC) dla FEV1 (wyrażony jako procentowa zmiana w stosunku do wartości podstawowych) w pierwszych 60 minutach po wysiłku fizycznym, podsumowując zakres i czas trwania zwężenia oskrzeli po wysiłku (Figura 1). Maksymalny spadek FEV1 po wysiłku i czas od maksymalnego spadku FEV1 do powrotu do 5 procent wartości FEV1 zmierzonej przed wysiłkiem były drugorzędowymi punktami końcowymi.
Jeśli agonistę . podawano jako terapię ratunkową po prowokacji wysiłkiem fizycznym, wykluczono kolejne wartości FEV1; ostatni pomiar FEV1 przed leczeniem ratunkowym był kontynuowany. W takim przypadku maksymalne zmniejszenie FEV1 obliczono na podstawie najniższej wartości zarejestrowanej przed ratowaniem .-agonisty. Jeżeli leczenie ratunkowe zostało wykonane po wysiłku fizycznym lub jeśli FEV1 nie powróciło do poziomu 5% linii podstawowej w ciągu 90 minut po wysiłku, czas do wyzdrowienia określono jako 100 minut. Jeżeli FEV1 nie spadł poniżej 95 procent wartości linii podstawowej, czas powrotu do zdrowia został określony jako zero.
Zmiany wartości z drugiego z dwóch wyzwań wysiłkowych przeprowadzonych przed leczeniem do 12. tygodnia leczenia analizowano dla wszystkich punktów końcowych. Gdy pomiar w 12 tygodniu nie został odnotowany, pomiar z 8 lub 4 tygodnia (jeśli nie było również wartości dla 8 tygodnia) wykorzystano w modelu analizy wariancji, 14 z czynnikami dla ośrodka i leczenia. Oceniliśmy spójność efektów ochronnych, włączając wartości FEV1 przed wysiłkiem oraz interakcję pomiędzy wartościami FEV1 leczenia i przed wysiłkiem w modelu analizy wariancji. Testy istotności przeprowadzono również w 4 i 8 tygodniu. Stopień ochrony przed skurczem oskrzeli uzyskanym przez leczenie montelukastem, w porównaniu z leczeniem placebo, wyrażono dla każdego punktu końcowego jako procent hamowania indukowanego przez leczenie montelukastem i obliczono dla następujące równanie: 100 × (1 – średnia odpowiedź na leczenie montelukastem – średnia odpowiedź na leczenie placebo). Oceniliśmy tolerancję, porównując nachylenia zmian wartości między grupami leczenia dla trzech punktów końcowych w 12-tygodniowym okresie leczenia, stosując model mieszanych efektów 15, który uwzględnia zmienność w obrębie i pomiędzy pacjentami.
W przypadku testu prowokacji metacholiną wykorzystaliśmy ten sam model analizy wariancji, aby przeanalizować zmianę wartości PC20 w czasie
[przypisy: Corsodyl, buprenorfina, alprazolam ]
[więcej w: borpa bydgoszcz, anabo zielona góra, fiberceutic ]

0 thoughts on “Montelukast, antagonista receptora leukotrienowego, w leczeniu łagodnej astmy i skurczu oskrzeli wywołanego wysiłkiem fizycznym cd”