Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra14/ftp/liv-art.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Niepełnosprawność komunikacyjna wśród pacjentów hospitalizowanych – LIV ART poradnia psychologiczna
Skip to content

Niepełnosprawność komunikacyjna wśród pacjentów hospitalizowanych

2 lata ago

497 words

Ustawa o Amerykanach z niepełnosprawnościami wymaga równego dostępu do usług, w tym opieki zdrowotnej, i dotyczy nie tylko osób z fizycznymi potrzebami, takich jak dostęp dla wózków inwalidzkich, ale także osób niepełnosprawnych mających wpływ na komunikację. Przeanalizowaliśmy częstość występowania takich barier komunikacyjnych u pacjentów korzystających z ogólnej opieki medycznej, aby ocenić zapotrzebowanie na specjalne zakwaterowanie dla pacjentów z tymi niepełnosprawnościami.
Oceniliśmy próbkę wygody 611 pacjentów, którzy w sumie 679 razy wzięli udział w ogólnej opiece medycznej w szpitalu uniwersyteckim. Proste kryteria funkcjonalne pozwoliły na praktyczną ocenę potrzeb mieszkaniowych. Pacjentów uznano za poważnie dotkniętych komunikacją, jeśli ich wzrok był tak słaby, że nie byli w stanie odczytać formularzy zgody na pobyt w szpitalu lub typowych materiałów edukacyjnych dla pacjentów, nawet z ich soczewkami korekcyjnymi; gdyby nie rozumieli wykrzyczanej mowy, nawet przy pomocy aparatów słuchowych; jeśli nie potrafią przedstawić mowy zrozumiałej dla zespołu medycznego; lub jeśli mieli zmienione stany mentalne. Status bariery został oceniony na podstawie konsensusu zespołu medycznego.
Stwierdziliśmy, że jedna lub więcej poważnych kalectw wpływa na komunikację wśród 15,9 procent naszych pacjentów. Dziewięć procent miało zmienione stany mentalne, 4,7 procentowe zaburzenia widzenia, 2,8 procentowe zaburzenia mowy i 0,5 procentowe uszkodzenie słuchu. Pacjenci z tymi niepełnosprawnościami byli bardziej prawdopodobnie starsi niż pacjenci nie dotknięci chorobą (iloraz szans, 1,3 dla każdej dekady, 95-procentowy przedział ufności, 1,1 do 1,5) i męski (iloraz szans, 2,4; 95-procentowy przedział ufności, 1,5 do 3,8; ). Rasa nie stanowiła istotnego czynnika ryzyka dla niepełnosprawności komunikacyjnej. Zaburzenia komunikacji były najczęściej spowodowane stanami takimi jak retinopatia cukrzycowa, jaskra, zaćma, udary mózgu lub inne zaburzenia neurologiczne lub rak głowy i szyi.
Pomocy w komunikacji często nie można zapewnić w placówkach opieki zdrowotnej.1,2 Odpowiednie pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych mających wpływ na komunikację to materiały drukowane, brajlowskie lub kasetowe dla osób słabo widzących; urządzenia wspomagające słuchanie lub, w stosownych przypadkach, tłumacze języka migowego dla osób niedosłyszących; adaptery do mowy tracheostomijnej lub tablice komunikacyjne dla osób z upośledzeniem mowy; oraz zastępcze źródła informacji i wcześniejsze dyrektywy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Nasze odkrycia sugerują, że takie zakwaterowanie w przypadku niepełnosprawności komunikacyjnej może być często wymagane przez hospitalizowanych pacjentów medycznych.
David A. Ebert, MD
Mount Sinai Hospital, Chicago, IL 60608
Paul S. Heckerling, MD
University of Illinois College of Medicine, Chicago, IL 60612
2 Referencje1. Lass LG, Franklin RR, Bertrand WE, et al. Wiedza o zdrowiu, postawy i praktyki głuchoniemych mieszkańców Nowego Orleanu – badanie pilotażowe. Am Ann Deaf 1978; 123: 960-967
Web of Science MedlineGoogle Scholar
2. Ebert DA, Heckerling PS. Komunikacja z pacjentami niesłyszącymi: wiedza, przekonania i praktyki lekarzy. JAMA 1995; 273: 227-229
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
(16)
[więcej w: amiodaron, citalopram, Białkomocz ]
[hasła pokrewne: wojmir, twój uśmiech dzierżoniów, martyna kupczyk wikipedia ]

0 thoughts on “Niepełnosprawność komunikacyjna wśród pacjentów hospitalizowanych”