Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra14/ftp/liv-art.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Od Placebo do Panacei: poddawanie testom leków psychotropowych – LIV ART poradnia psychologiczna
Skip to content

Od Placebo do Panacei: poddawanie testom leków psychotropowych

2 lata ago

493 words

Ta książka, napisana całkowicie przez psychologów akademickich, jest dawką silnej medycyny. Krytyczny przegląd literatury dotyczącej środków psychoaktywnych potwierdza zasadniczo, że nie ma wystarczającej wiedzy naukowej, aby stwierdzić, że leki psychoaktywne są znacznie bardziej skuteczne niż placebo. Wydawcy przypominają nam, że interpretacja jakichkolwiek danych badawczych może odzwierciedlać uprzedzenia badacza: w tym przypadku nastawienie na leczenie biologiczne, motywy finansowe przemysłu farmaceutycznego lub jedno i drugie. Mówią: Uważamy, że ważne jest zrównoważenie tego uprzedzenia poprzez przyjęcie przeciwwagi opartej na zdecydowanym sceptycyzmie. Ich intelektualna, naukowa ocena jest trudna do odrzucenia; jednak czytelnik może czuć, że ich wnioski są nieumiarkowane. Część pierwsza dotyczy takich problemów koncepcyjnych, jak problemy interpretacyjne związane z efektami placebo i potrzeba kontroli placebo. Autorzy tej sekcji wskazują, że oceny poprawy stanu zdrowia pacjentów są często znacznie niższe niż w przypadku terapeuty leczącego. Nagłe zaprzestanie leczenia lekiem i zastąpienie placebo są silnie krytykowane za zwiększenie prawdopodobieństwa nawrotu, a tym samym za wzmocnienie dowodów na korzyść leku. Problem częstych chorób współistniejących utrudnia ocenę specyficzności leku stosowanego dla danej jednostki lub zespołu diagnostycznego.
Robert C. Carson przedstawia niszczycielską krytykę czwartego wydania Podręcznika diagnostyczno-statystycznego zaburzeń psychicznych (DSM-IV), który opisuje jako przednaukową fazę rozwoju w odniesieniu do próby przeniesienia porządku taksonomicznego do nieprawidłowego zachowania . zjawiska. Dalej stwierdza, że postęp badawczy w tej dziedzinie jest poważnie utrudniony przez wszechobecny wpływ [DSM-IV]. Carson potępia nacisk DSM-IV na rzetelność i brak radzenia sobie z kwestią jego ważności lub jego moc objaśniająca i predykcyjna.
Część 2 dotyczy skuteczności leków psychotropowych dla dorosłych i części 3 ze skutecznością leków dla dzieci. Część 4 zawiera przegląd i wnioski.
W dyskusji na temat depresji dorosłych, Seymour Fisher i Roger P. Greenberg zauważają, że krótkoterminowe, zwalidowane programy psychoterapii są bardziej prawdopodobne niż leki przeciwdepresyjne do wywoływania zmiany behawioralnej, która mogłaby mieć długoterminowe skutki ochronne; programy te pozwalają również uniknąć zbyt częstych skutków ubocznych leczenia lekami. Twierdzą oni, że badania nad leczeniem farmakologicznym wykazały, że wpływ określonego leczenia i jego ogólne zarządzanie kliniczne wpływa na skuteczność samego leku. W odniesieniu do litu w leczeniu zaburzeń dwubiegunowych, konkludują:
Historia badań dotyczących litu przebiega według znanego schematu. Po raz kolejny mamy do czynienia z cyklem przesadnych początkowych wyników (wspieranych przez entuzjazm i renty w projekcie z podwójnie ślepą próbą); następnie coraz bardziej konserwatywne raporty. . . ; rosnące rozczarowanie wśród klinicystów. . . ; i wzmożone wysiłki, aby znaleźć alternatywne metody leczenia.
David Cohen stwierdza, że duży odsetek pacjentów ze schizofrenią nie reaguje dobrze na leki neuroleptyczne; że te leki nie poprawiają funkcjonowania społecznego; i że wielu pacjentów doświadcza tak poważnych skutków ubocznych, że leczenie musi zostać przerwane
[więcej w: Białkomocz, anakinra, bikalutamid ]
[więcej w: borpa bydgoszcz, anabo zielona góra, fiberceutic ]

0 thoughts on “Od Placebo do Panacei: poddawanie testom leków psychotropowych”