Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra14/ftp/liv-art.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Szczepienie przeciwko chorobie z Lyme rekombinowaną borelią burgdorferi lipoproteiną zewnętrzną A z adiuwantem ad 5 – LIV ART poradnia psychologiczna
Skip to content

Szczepienie przeciwko chorobie z Lyme rekombinowaną borelią burgdorferi lipoproteiną zewnętrzną A z adiuwantem ad 5

2 lata ago

522 words

Po grupowaniu pacjentów zgodnie z metodą potwierdzenia laboratoryjnego, skuteczność szczepionki była podobna w przypadku każdej metody. Próbki surowicy uzyskano od osób badanych 12 i 20 miesięcy po wejściu do badania, a próbki pozytywne powtórnie testowano z próbkami linii podstawowej. W pierwszym roku 2 osoby w grupie szczepionkowej i 13 w grupie placebo miały bezobjawową serokonwersję IgG (P = 0,004) (Tabela 2). W drugim roku wszyscy 15 osobnicy z bezobjawową serokonwersją byli w grupie placebo (P = 0,001). Tak więc skuteczność szczepionki w tej grupie wynosiła 83 procent w pierwszym roku i 100 procent w drugim roku.
Trzydzieści osób w pierwszym roku i 33 w drugim roku miało objawy grypopodobne, którym towarzyszyła serokonwersja IgM lub IgG, lub obie, które zostały sklasyfikowane jako możliwa choroba z Lyme (Tabela 2). W tej kategorii skuteczność szczepionki wyniosła 24 procent w pierwszym roku (P = 0,46) i 43 procent w drugim roku (P = 0,12). W przypadku zdiagnozowanego przez lekarza rumienia wędrującego bez potwierdzenia laboratoryjnego skuteczność szczepionki była niska w obu latach badania.
Odpowiedzi przeciwciał na ochronny epitop OspA
Figura 1. Figura 1. Poziomy przeciwciał przeciw epitopowi ochronnemu OspA (odpowiednik LA-2) u biorców szczepionek w miejscu Yale. W 2. miesiącu, miesiąc po drugiej iniekcji, średnie geometryczne miana przeciwciał wynosiły 816 ng na mililitr. Dziesięć miesięcy później średnie miano spadło. W 13 miesiącu, miesiąc po trzecim wstrzyknięciu, zaobserwowano wyraźną anamnestyczną odpowiedź, a średnia wartość wynosiła 4127 ng na mililitr. W 20. miesiącu średnia odpowiedź była nadal dwukrotnie wyższa niż w 2. miesiącu. Paski I wskazują 95 procent przedziałów ufności. Strzałki oznaczają zastrzyki.
Przy wejściu do badania poziomy przeciwciał przeciwko ochronnemu epitopowi OspA (przeciwciało równoważne LA-2) były niewykrywalne w 932 z 938 uczestników w miejscu Yale; 6 osób seropozytywnych miało niskie miano przeciwciał w wyniku wcześniejszej naturalnej infekcji. W 2. miesiącu, miesiąc po drugiej iniekcji, 95% biorców szczepionki miało pozytywne wyniki testu dla przeciwciała równoważnego LA-2 (poziomy 100 ng na mililitr lub więcej), a w 13 miesiącu, miesiąc po trzecim wstrzyknięciu 99 procent miało pozytywne wyniki związane z zaznaczoną anamnestyczną odpowiedzią na OspA (ryc. 1). Miana nie różniły się istotnie w zależności od wieku. Poziomy przeciwciał u osób otrzymujących placebo były niewykrywalne w każdym punkcie czasowym.
Figura 2. Figura 2. Odwrócona skumulowana krzywa poziomów równoważnych LA-2 w 2. miesiącu u 20 szczepionych osobników z przełomowymi przypadkami określonej choroby z Lyme, 512 zaszczepionych osobników ocenianych dla choroby z Lyme podczas roku 1, u których nie potwierdzono diagnozy, i 395 zaszczepionych osobników z Miejsca Yale. W 2. miesiącu, miesiąc po drugiej iniekcji miana były istotnie niższe u osób zaszczepionych z przełomowymi przypadkami choroby z Lyme niż u pozostałych dwóch grup badanych (P.0,01 dla każdego porównania).
W celu określenia roli przeciwciała równoważnikowego LA-2 w niepowodzeniu szczepionki, poziomy przeciwciał zmierzono w próbkach uzyskanych w miesiącu 2 od 20 osobników w grupie szczepionkowej, którzy mieli przełomowe przypadki określonej choroby z Lyme, 512 osobników w grupie szczepionkowej. w którym nie potwierdzono rozpoznania boreliozy oraz 395 zaszczepionych osób ze stanowiska Yale
[podobne: bikalutamid, anakinra, hurtownia portfeli ]
[podobne: corfamed wrocław, bilex częstochowa, liv art ]

0 thoughts on “Szczepienie przeciwko chorobie z Lyme rekombinowaną borelią burgdorferi lipoproteiną zewnętrzną A z adiuwantem ad 5”