Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra14/ftp/liv-art.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Szczepienie przeciwko chorobie z Lyme rekombinowaną borelią burgdorferi lipoproteiną zewnętrzną A z adiuwantem czesc 4 – LIV ART poradnia psychologiczna
Skip to content

Szczepienie przeciwko chorobie z Lyme rekombinowaną borelią burgdorferi lipoproteiną zewnętrzną A z adiuwantem czesc 4

2 lata ago

375 words

Wpływ wieku, płci i lokalizacji geograficznej na skuteczność szczepionki analizowano u osób z określonymi przypadkami choroby z Lyme z uwzględnieniem proporcjonalnych zagrożeń Coxa, z czasem wystąpienia jako zmienną wynikową. Założenie dotyczące zagrożeń proporcjonalnych zbadano przez korelację reszty Shoenfelda i czasu wystąpienia. 24 Odwrócone skumulowane krzywe mian przeciwciał o równoważniku LA-2 porównano między grupami za pomocą testu sumy rang Wilcoxona. Wyniki
Charakterystyka podmiotów
Średni wiek 10 936 osób badanych wynosił 46 lat (zakres od 15 do 70); 58 procent stanowili mężczyźni, a 98 procent było białe. Na początku badania 11 procent badanych zgłosiło boreliozę w wywiadzie, a 2,3 procent miało serologiczne objawy poprzedniej infekcji B. burgdorferi, co wykazano za pomocą pozytywnej analizy Western blot z IgG. Około miesiąc po włączeniu do badania 99 procent pacjentów otrzymało drugie wstrzyknięcie (72 biorców szczepionki nie otrzymało go, w porównaniu z 50 pacjentami otrzymującymi placebo, P = 0,045); i 12 miesięcy po włączeniu do badania, 92 procent, z podobnymi proporcjami w grupie szczepionki i placebo, otrzymało trzecie wstrzyknięcie. Nie zaobserwowano znaczących różnic między grupami szczepionek i placebo pod względem wieku, płci, rasy lub wycofania się z badania; jedyną istotną różnicą między grupami była liczba otrzymująca drugie wstrzyknięcie.
Skuteczność szczepionki
Tabela 2. Tabela 2. Wskaźniki ataku boreliozy i skuteczność szczepionki w populacjach badawczych. W pierwszym roku 1109 z 10 936 osób (10 procent) było ocenianych pod kątem podejrzewanych przypadków choroby z Lyme (Tabela 2). W 89 procentach tych osób poczyniono inne diagnozy. W drugim roku 808 osób (7 procent) było ocenianych pod kątem tej infekcji, a inne rozpoznano w 82 procentach. W obu latach pacjenci, u których wykonywano inne diagnozy, byli prawie równomiernie rozdzieleni między grupą otrzymującą szczepionkę a grupą placebo. Pozostali badani spełniali kryteria definitywnej, bezobjawowej lub możliwej choroby z Lyme.
W pierwszym roku, po dwóch wstrzyknięciach, 22 osobników w grupie szczepionej i 43 w grupie placebo miało określoną chorobę z Lyme, zwykle manifestowaną przez rumień wędrujący (P = 0,009); skuteczność szczepionki, analizowana zgodnie z intencją leczenia, wynosiła 49 procent (przedział ufności 95 procent, 15 do 69 procent) (tabela 2). W drugim roku po trzecim wstrzyknięciu 16 biorców szczepionek i 66 otrzymujących placebo miało określoną chorobę z Lyme (p <0,001); skuteczność szczepionki wynosiła 76 procent (przedział ufności 95 procent, 58 do 86 procent). Wśród osób z określonymi przypadkami nie stwierdzono istotnej zmienności skuteczności szczepionki ani w danym roku w zależności od wieku, płci, czasu wystąpienia ani położenia geograficznego.
Z definicji każdy osobnik z określonym przypadkiem choroby z Lyme miał charakterystyczny obraz kliniczny i dowód zakażenia B. burgdorferi na podstawie hodowli, testu PCR lub testu Western blot. Gdy wyniki dla obu lat zostały dodane razem, B. burgdorferi został wyhodowany ze zmian skórnych rumienia migowego u 105 z 134 pacjentów z określonymi przypadkami (78 procent), u których wykonano biopsję skóry, DNA krętka wykryto w 85 z 132 biopsji skóry próbki (64 procent) w teście PCR oraz serokonwersję IgM lub IgG do B
[podobne: amiodaron, ambrisentan, dekstran ]
[podobne: borpa bydgoszcz, anabo zielona góra, fiberceutic ]

0 thoughts on “Szczepienie przeciwko chorobie z Lyme rekombinowaną borelią burgdorferi lipoproteiną zewnętrzną A z adiuwantem czesc 4”

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: dentysta warszawa żoliborz[…]