Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra14/ftp/liv-art.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Uporczywe parazytemia po ostrym okresie babeszjozy ad 5 – LIV ART poradnia psychologiczna
Skip to content

Uporczywe parazytemia po ostrym okresie babeszjozy ad 5

2 lata ago

337 words

Doświadczenie to wskazuje, że infekcja niemowlęca może nawracać po wielu miesiącach bezobjawowych parazytemii i że, chociaż standardowy cykl leczenia klindamycyną i chininą jest zwykle skuteczny, może zawieść. Coinfection and Persistence of DNA
Ustaliliśmy, czy obecność krętków z krętkami choroby z Lyme powoduje wydłużenie czasu wykrywalnego DNA niemowlęcia. Osobnik został uznany za współfinansowany, jeśli spełnione zostały nasze wcześniej opisane kryteria ostrej babeszjozy i kryteria Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób z Lyme. Spośród 16 spośród 46 badanych, u których wystąpiła depresja, tylko 2 otrzymywały swoistą terapię antybakteryjną. Wśród tych leczonych pacjentów DNA babesial utrzymywał się przez średnio 17 dni u 2 pacjentów reagujących na krętki i 16 dni u 20 osobników, którzy, jak się wydawało, nie byli narażeni na działanie boreliozy. Parazytemia u nieleczonych pacjentów utrzymywała się średnio przez 2,4 miesiąca u 14 pacjentów z odczynem krętka i 3,0 miesięcy u 10 niereaktywnych osobników. Surowica jednego pacjenta reagowała przeciwko czynnikowi ludzkiej granulocytowej erlichiozy, a także przeciwko boreliozie; jego parazytemia utrzymywała się przez 208 dni. Tak więc, krętki z krętkami choroby z Lyme nie wydają się przedłużać parazytemię niemowlęcą.
Objawy, Antybakteryjna seroreaktywność i trwałość DNA
Trwałość krążącego niemowlęcego DNA porównano z czasem trwania objawów i antybakteryjną seroreaktywnością u 12 nieleczonych osobników, których infekcję wykryto przypadkowo z powodu choroby niemowląt, ale otrzymywano leki bez aktywności antybakteryjnej. Wszyscy oprócz jednego byli leczeni przez 10 do 31 dni z amoksycyliną lub doksycykliną. Żaden nie był leczony klindamycyną i chininą, ponieważ diagnoza babeszjozy była opóźniona i pacjenci poprawili się do czasu ustalenia etiologii. U pięciu osób, u których pierwotny DNA pozostawał w krwi przez 3 miesiące lub dłużej, objawy trwały dłużej niż 3 miesiące (średnio 114 dni), podczas gdy u siedmiu osób, u których utrzymywało się DNA babysialne przez mniej niż 3 miesiące, objawy trwały tylko pół miesiąca (średnio 15 dni, P <0,05). Tak więc uporczywe objawy babeszjozy towarzyszyły uporczywemu krwawemu DNA niemowlęcia.
Rycina 2. Rycina 2. Trwałość DNA Można amplifikować za pomocą PCR u osób zakażonych mikroti we krwi babesji, w porównaniu z trwałością antybiotykowego przeciwciała IgG we krwi. Pięciu osobników, u których DNA utrzymywało się przez trzy lub więcej miesięcy, zostało porównanych z siedmioma osobnikami, u których DNA utrzymywało się przez mniej niż trzy miesiące.
Następnie porównaliśmy utrzymywanie się krążącego DNA niemowlęcego z trwałością seroreaktywności wobec antygenów niemowlęcych. Stężenie przeciwciał IgG porównywano u siedmiu osób, które zachowały krążący DNA przez mniej niż trzy miesiące iu pięciu pacjentów, którzy zachowali krążący DNA przez trzy miesiące lub dłużej. Średnie wzajemne immunofluorescencyjne miana dla dwóch grup były identyczne podczas ostrej fazy choroby i były podobne trzy miesiące później. Później jednak miana immunofluorescencji zaczęły spadać, tak że utrzymywanie seroreaktywności coraz bardziej korelowało z utrzymywaniem się DNA niemowlęcia (Ryc. 2)
[patrz też: Białkomocz, anastrozol, amiodaron ]
[podobne: corfamed wrocław, bilex częstochowa, liv art ]

0 thoughts on “Uporczywe parazytemia po ostrym okresie babeszjozy ad 5”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: pogotowie dentystyczne Śląsk[…]