Skip to content

Względna częstość zmian górnego odcinka przewodu pokarmowego i okrężnicy u pacjentów z dodatnimi testami okultystycznymi z kałem cd

2 lata ago

583 words

Dziewięćdziesiąt dziewięć osób zostało natychmiast wykluczonych z następujących powodów: udokumentowana niedokrwistość z niedoboru żelaza, 76 pacjentów; aktywne krwawienie, 14; ciężka choroba sercowo-płucna, 8; oraz brak dokumentacji dotyczącej krwi utajonej w kale, 1. Z 310 pacjentów uznanych za kwalifikujących się, 62 zostały wykluczone. Piętnastka odmówił udziału, 3 miało dowody na jawne krwawienie pomiędzy naborem a endoskopią, 8 miało późniejszą dokumentację niedokrwistości z niedoboru żelaza, 19 zostało utraconych w celu obserwacji, a 14 nie poddano kolonoskopii i przeszczepowi esophagogastodenoskopii. Dwaj dodatkowi pacjenci zostali wykluczeni, ponieważ kątnica nie była wizualizowana, a jedna dlatego, że nie można było wykonać esophagogastroduenoskopii. Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka 248 pacjentów z dodatnimi testami okultystycznymi z kałem. Siedmiu z 248 badanych pacjentów (Tabela 1) było hospitalizowanych podczas oceny; pozostałe zostały ocenione jako ambulatoryjne. Kałową krew utajoną w kale wykryto standardowymi metodami przesiewowymi u 154 pacjentów (z których 14 miało później wykrycie krwi utajonej przez badanie doodbytnicze). U 94 pacjentów, u których wykryto krew utajoną w kale przez badanie doodbytnicze, u 44 pacjentów wykryto krew jako część badania fizykalnego, aw 50 przeprowadzono cyfrowe badania odbytnicy w celu przeprowadzenia badań przesiewowych. Rasowy i etniczny skład populacji badanej był następujący: 26 procent białych, 25 procent czarnych, 22 procent Azjatów, 20 procent Hiszpanów i 7 procent innych. Średni (. SD) czas pomiędzy wykryciem krwi utajonej w kale a zabiegami endoskopowymi wynosił 56 . 45 dni dla pacjentów zidentyfikowanych podczas badania przesiewowego i 46 . 31 dni dla osób, do których doszło po odbytniczym badaniu doodbytniczym.
Tabela 2. Tabela 2. Zmiany endoskopowe zgodne z utratą krwi w wyniku uśpienia w 248 pacjentach. Ogółem 119 pacjentów (48,0 procent) miało zmiany odpowiadające utajonemu krwawieniu. Pięćdziesięciu czterech pacjentów (21,8%) miało zmiany w jelita grubym, których obecność była zgodna z utratą krwi, w większości pochodzącą z nowotworów (Tabela 2). Dowód aktywnego krwawienia stwierdzono u 12 pacjentów (3 z zapaleniem okrężnicy, z dużym wrzodziejącym gruczolakiem, 7 z wrzodziejącym rakiem i z naczyniową ektazją). Czternaście gruczołów miało 1,0 do 1,4 cm średnicy, osiem było 1,5 do 2,0 cm, a siedem było więcej niż 2,0 cm. Jedenaście pacjentów miało gruczolaki w lewej okrężnicy, 2 w poprzecznej okrężnicy i 4 w prawej okrężnicy; 12 pacjentów miało liczne gruczolaki. Dziewięć nowotworów okrężnicy było w lewej okrężnicy, a cztery w prawej okrężnicy. Sześć nowotworów było w stadium A Dukesa, trzy w stadium B, dwa w stadium C i dwa w stadium D. Duże hemoroidy zewnętrzne lub wewnętrzne (lub oba) wykryto u 20 pacjentów.
Zmiany związane z utratą krwi zostały zidentyfikowane w momencie przełyku jako wynik leczenia przełykowego u 71 pacjentów (28,6%). Dowody aktywnego krwawienia stwierdzono u 12 pacjentów z erozyjnym zapaleniem przełyku, 3 z zapaleniem żołądka, 2 z dużymi owrzodzeniami żołądka i z mięsakiem Kaposiego. Siedmiu pacjentów miało wiele wrzodów, a dwóch miało olbrzymie wrzody żołądka (ponad 2,0 cm średnicy). U dziewięciu pacjentów zidentyfikowano więcej niż jedno uszkodzenie odpowiadające utracie krwi w górnym odcinku przewodu żołądkowo-jelitowego. Sześć zmian miało związek z utratą krwi zarówno w okrężnicy, jak iw górnym odcinku przewodu żołądkowo-jelitowego; wszystkie sześć miało gruczolaki okrężnicy, a w górnym odcinku przewodu żołądkowo-jelitowego dwa miały zapalenie przełyku, dwa nieżyt żołądka, jeden wrzód żołądka i jeden wrzód dwunastnicy
[przypisy: Corsodyl, dabrafenib, Białkomocz ]
[patrz też: empiria gniezno, bonifraci kraków, spomasz żary ]

0 thoughts on “Względna częstość zmian górnego odcinka przewodu pokarmowego i okrężnicy u pacjentów z dodatnimi testami okultystycznymi z kałem cd”