Skip to content

Zdarzenia niepożądane związane z GM-CSF

2 lata ago

148 words

width=290

Ograniczenia dotyczą liczby pacjentów poddawanych badaniom przesiewowym w odniesieniu do liczby osób rekrutowanych. Odzwierciedla to wymóg uczynienia bezpieczeństwa pacjenta absolutnym priorytetem w sytuacji, gdy badany produkt leczniczy jest podawany pacjentom już krytycznie chorym. Nasze kryteria wykluczania były celowo surowe i opierały się na szeregu potencjalnych zdarzeń niepożądanych związanych z GM-CSF. Ścisłe kryteria wykluczenia i wysoki współczynnik selekcji rekrutacji w oczywisty sposób prowadzą do pytań o to, w jaki sposób można zogniskować dane. Być może jest to jednak uspokajające, że częstotliwość dysfunkcji neutrofilów i supresja czynnika HCT-monocytów były ściśle porównywalne z tymi opisanymi wcześniej. Nasze dane dotyczące bezpieczeństwa, podobnie jak te z innych badań GM-CSF w krytycznej chorobie, sugerują, że surowość kryteriów wykluczenia może zostać złagodzona w przyszłych badaniach.
[patrz też: corfamed wrocław, bilex częstochowa, liv art ]

0 thoughts on “Zdarzenia niepożądane związane z GM-CSF”